14 Ağustos 2020 Cuma

Anagayrimenkul Yönetimi - Soru Cevap

Anagayrimenkul Yönetimi - Soru Cevap


1) Bir ana yapının dış duvarlarının reklam amacı ile kiralanması teklifi oylanacaktır. 9 bağımsız bölüm bulunan ana yapıda kat maliklerinin 4 tanesi 'EVET' , 4 tanesi 'HAYIR', 1 tanesi de çekimser oy kullanmış, gerekçelerini yazılı bir biçimde bildirmişlerdir. Yukarıda verilen durumda nasıl bir karar alınmış olacaktır?

a) Çekimser oy, EVET anlamına gelir, teklif kabul edilir.
b) Çekimser oy, HAYIR anlamına gelir, teklif reddedilir.
c) EVET ve HAYIR oyları eşit olduğundan karar alınamaz.
d) EVET ve HAYIR oyları eşit olduğundan toplantı 15 gün sonraya ertelenir.
e) EVET oranı üçte ikiden fazla olduğundan teklif kabul edilir.

CEVAP: B şıkkı - Teklif reddedilir.
2) Anagayrimenkulün en önemli yönetim organı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kayyum
b) Yönetim 
c) Mümessil
d) Denetim Kurulu
e) Kat Malikleri Kurulu

CEVAP: E şıkkı - Kat Malikleri Kurulu


3) Toplantı yeter sayısına uyulmadan yapılmış kat malikleri kurulunda alınan kararda olumsuz oyu bulunan kat malikinin alınan kararın iptali için dava açma süresi ne kadardır?

a) 1 ay
b) 2 ay
c) 3 ay
d) 6 ay
e) 12 ay

CEVAP: A şıkkı - 1 ay


4) Anagayrimenkulün 1 senelik yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarını içeren kat mülkiyeti birliğinin bütçesine ne ad verilir? 

a) Ana bütçe
b) Yönetim Planı
c) İşletme Projesi
d) Yönetim Projesi
e) Denetim raporu

CEVAP: C şıkkı - İşletme Projesi
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme