28 Ağustos 2020 Cuma

Anagayrimenkul Yönetiminde Kat Malikleri Kurulu

Anagayrimenkul Yönetiminde Kat Malikleri Kurulu

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun27. maddesinde, anagayrimenkulün yönetimi  başlığının altında, Genel Kurul; "anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır." denilmektedir. 

Anagayrimenkul Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre oluşturulacak yönetim organları tarafından yönetilir. Bu organlar; 


 1. Kat Malikleri Kurulu veya Genel Kurul
 2. Yönetici veya Yönetim Kurulu
 3. Denetçi veya Denetim Kurulu


Kat Malikleri Kurulunun Görev ve Yetkileri


Kat Malikleri Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yönetim Planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek
 • Yönetmelik yapmak ve gerektiğinde değiştirmek
 • Anagayrimenkulü sigorta ettirmek.
 • Anagayrimenkulde yenilik ve ilaveler yapılmasına karar vermek
 • Temliki tasarruflar ve önemli yönetim işleriyle ilgili kararlar almak
 • Yöneticiye veya yönetim kuruluna verilenler dışında kalan yönetim iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Yönetici veya yönetim kurulu tayin etmek, gerektiğinde görevden almak
 • İşletme projesi hakkında karar vermek
 • Belirtilen zamanlarda hesapları incelemek, yönetici veya yönetim kurulunun ibrası hakkında karar vermek
 • Yönetici veya yönetim kurulunu denetlemek, gerekiyorsa bu iş için denetçi veya denetim kurulu tayin etmek
 • Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden ötürü kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümleyerek karara bağlamak.

BağlantılarHiç yorum yok:

Yorum Gönderme