13 Ağustos 2020 Perşembe

Anagayrimenkulün Yönetimi ile İlgili Pratik Bilgiler

Anagayrimenkulün Yönetimi ile İlgili Pratik Bilgiler


Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 27:

Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır.BAZI PRATİK BİLGİLER


  1. Eski yöneticinin defter ve belgeleri yeni yöneticiye vermesi gerekir.
  2. Anayapıda ferdi mülkiyete geçildikten ve kat mülkiyeti tesis edildikten sonra kooperatif temsilcisinin  Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine dayalı dava hakkı kalmaz.
  3. Bitişik de olsa birden çok parsel üzerinde müşterek kat mülkiyeti kurulamaz ise de, paydaşlar ortak tesis için sözleşebilirler ve bu sözleşmeyi imzalayan kat maliki bununla bağlı olur.
  4. İki ayrı parsel üzerindeki kat malikleri arasında ortak yönetimi öngören sözleşme , onu imzalayanlar yönünden geçerli olup, uyuşmazlık genel hükümlere göre çözümlenir.
  5. Kat malikleri kurulunca görüşülüp incelenmesi yapılmamış bir yönetim planının imza edilmiş sayılmasına karar verilemez.
  6. Kooperatif ortaklığı ferdi mülkiyete geçilerek kat mülkiyeti kurulmuş ise kat malikleri kurulu yönetim planı uyarınca yönetici seçer.
  7. Eğer yönetim planı taslağının hükümlerinde kat malikleri anlaşamıyorlar ise davacının yasaya uygun biçimde düzenlettireceği yönetim planını mahkemeye vermesi gerekmektedir.
  8. Eğer kooperatif, kat mülkiyetine geçmiş ise, kooperatif kat maliklerinden gider payı isteyemez.
  9. Kat malikleri kurulu karar vermeden yönetim planı için mahkemeye başvurulamaz.

BAĞLANTILAR 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme