Profesyonelyoneticilik.com

Menu

Bütçe ile İlgili Soru - Cevaplar

Bütçe ile İlgili Soru - Cevaplar

1) Gelecekteki belli bir dönemde gerçekleşeceği öngörülen gelirler ile giderlerin tahmini rakamlarının yer aldığı çalışmalara ne ad verilir?

a) Bilanço
b) Bütçe
c) Borç - Alacak Durum Raporu
d) Satın Alma Prosedürü
e) Teklif Formu

Cevap: B Şıkkı - Bütçe 
2) Muhasebe verileri ile işletme bütçeleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Muhasebe verileri gerçekleşmesi planlanan, bütçeler ise gerçekleşen işlemlerden oluşur.
b)  Bütçe verilerinden muhasebe verileri oluşur.
c) Muhasebe verileri ile işletme bütçeleri arasında bir fark yoktur.
d) Vergi matrahı için muhasebe verileri değil bütçe verileri devlete bildirilir.
e) Muhasebe verileri geçmişi, işletme bütçeleri geleceği temsil eder.

Cevap: E Şıkkı - Muhasebe verileri geçmişi, işletme bütçeleri geleceği temsil eder.


3) İşletme faaliyet bütçeleri genellikle hangi dönem için düzenlenir?

a) 1 ay
b) 10 yıl
c) 2 yıl
d) 1 yıl
e) 6 ay

Cevap: D şıkkı - 1 Yıl


4) İşletme bütçelerinin denetiminde hangi raporlar hazırlanır?

a) Sorumluluk Raporu
b) Gelir Tablosu
c) İşletme Özeti
d) Mizan
e) Bilanço

Cevap: A Şıkkı - Sorumluluk Raporu


Paylaş:

Tahir Selçuk Timur

Profesyonel Bina Yönetimi hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık firmasının sahibiyim. Profesyonelyoneticilik.com sitesinde sizlere anagayrimenkul yönetimi hususunda bilgiler paylaşacağım.

Yorum Yok " Bütçe ile İlgili Soru - Cevaplar "

  • Emoticon Eklemek İçin: Göster
  • Kod Eklemek İçin: [pre]KODU GİRİN[/pre]
  • Resim Eklemek İçin: [img]RESİM URL'sini GİRİN[/img]
  • Youtube Videosu Eklemek İçin Youtube linkini yapıştır. Örnek: http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM