Profesyonelyoneticilik.com

Menu

Dilekçe Örneği - Kat İrtifakının Kurulması


Kat İrtifakının Kurulması için Dilekçe Örneği


TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

Tapunun ..................... ili, ............................... ilçesi,........................ mahallesi,...........................sokakta,................pafta,..................ada, ........................parsel    .../.../...... tarih ................. kütükte kayıtlı imar parselli arsamızın üzerine kagir apartman inşa edeceğiz. Proje gereği olarak bodrum kat spor salonu, zemin kat lokanta, asma kat dükkan ve dükkanların üstü mesken, işyeri olarak da............ daireli apartmana ait gerekli olan belgeler birlikte sunulmuştur. Kat irtifakının kurulması için gereğini arz ederiz.
Tarih:.../.../......

Saygılar
İmza
Ek Dosyalar:
1) Proje
2) Hisse sahibinin ad ve soyadı, binadaki bağımsız bölüm sayısı,arsa payı, bulunduğu kat, niteliği ve eklentileri
3) Yönetim Planı


kat irtifaklı tapu örneği

Önemli Bilgiler:

 • Yetkili tapu sicil müdürlüğü, taşınmazın bulunduğu yer tapu sicil müdürlüğüdür.
 • Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifakı hakkıdır. Arsa payının devrinde kat irtifakı da devredilmiş olur.
 • Kat irtifakı, resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.
 • Kat irtifakının kurulabilmesi için taşınmazdaki malik veya maliklerin bir dilekçe ile tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Kat irtifakının kurulabilmesi için anataşınmaz henüz yapılmamış veya tamamlanmamış olması gerekmektedir. Binanın bitiminde irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya birkaç kişinin müracaatı üzerine kat irtifakı, kat mülkiyetine çevrilir.
 • Kat irtifakı anayapının  tamamında kurulmalıdır.
 • Kat irtifakının kurulması idari bir işlemdir. Mahkeme kararı ile kurulmaz.
 • Ortak yerlerin kullanım şekli, yönetim planı, kat malikleri kurulunca saptanır.
 • Yapı fiilen tamamlanmamış ve bağımsız bölümlerden üçte ikisi kullanılmaya başlamış ise anayapının yönetiminde Kat Mülkiyeti Yasası kuralları uygulanır.


Paylaş:

Tahir Selçuk Timur

Profesyonel Bina Yönetimi hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık firmasının sahibiyim. Profesyonelyoneticilik.com sitesinde sizlere anagayrimenkul yönetimi hususunda bilgiler paylaşacağım.

Yorum Yok " Dilekçe Örneği - Kat İrtifakının Kurulması "

 • Emoticon Eklemek İçin: Göster
 • Kod Eklemek İçin: [pre]KODU GİRİN[/pre]
 • Resim Eklemek İçin: [img]RESİM URL'sini GİRİN[/img]
 • Youtube Videosu Eklemek İçin Youtube linkini yapıştır. Örnek: http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM