Profesyonelyoneticilik.com

Menu

Dilekçe Örneği - Taşınmazın Arsa Payı Oranında Devri

Taşınmazın ____ TL karşılığında Arsa Payı Oranında DevriSULH HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA,

DAVACILAR:     1.
                         2.
DAVALI: ________________
DAVA: Taşınmazın ____ TL karşılığında arsa payları oranında devri istemi 

OLAYLAR:

Davalı, ___________ ili, ___________ ilçesi, ____________ cad. 
no:___/___.'da bulunan tapunun _________ tarihinde ______ ada _______parsel no.lu ___/___ arsa paylı ___________no.lu bağımsız bölümünde, kumar oynatmaktadır. Kendisine sözlü ve yazılı ihtarlar keşide edilerek kumar oynatmasına  son verilmesi istendi ise de bu uyarılara davalı uymamıştır. Son olarak da daire kumar oynatma nedeniyle yapılan bir baskın sonucu mühürlenerek kapatılmıştır. Kat malikleri kurulu da çoğunlukla aldığı karar sonucu davalının taşınmazının devrine karar alınması için yargı organınıza başvurulmasını kararlaştırıldığından adı geçen  dairenin biz davacılara hisseleri oranında devrinin sağlanması için gereğini arz ederim.

HUKUKİ Nedenler: 634 s.Y. m.25, 33 ve ilgili kaynaklar
DELİLLER:  Tapu kayıtları, kat malikleri kararı, kapatma kararı, tanıklar vs.     
SONUÇ:  Yukarıda arz edilen deliller ile duruşma       sırasında sunulacak deliller de gözönüne alınarak davalının __________TL değerindeki taşınmazının biz davacılara arsa paylarımız oranında devir ile yargılama gideri ve masrafların alınmasını arz ederim.

                                                            ___/___/______
                                                             Saygılarımla
                                                                  İMZANot 1: Dava, taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılır. Dava, nedenin öğrenilmesinden itibaren 6 ay, hakkın doğumundan itibaren 5 yıldır.

Not 2: Kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinin bir kısmı bu davayı açmak istemezlerse davayı diğer kat malikleri açabilir.

Not 3: Kat irtifakı olan dairelerde bu dava açılamaz. Taşınmazda kat mülkiyetine geçilmiş olmalıdır. Bağımsız bölümünü randevu evi vb. haline getiren kat malikinin bu yeri değeri karşılığı diğer kat maliklerine satışının sağlanması dava edilebilir.

Not 4: Bağımsız bölümün dava günündeki değerin saptanması gerekir. Davayı açan kat malikleri, taşınmazın üçüncü kişilere devrini isteyemezler. Kendileri almak zorundadırlar.

Not 5: Daire sahibi ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında 2 takvim yılı içinde 3 defa, icra veya dava takibi yapılmasına neden olmuş ise,  yine Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesine göre mahkemece verilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemekte 1 yıl ısrar etmiş ise, yine taşınmazın devri istenebilir.

Paylaş:

Tahir Selçuk Timur

Profesyonel Bina Yönetimi hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık firmasının sahibiyim. Profesyonelyoneticilik.com sitesinde sizlere anagayrimenkul yönetimi hususunda bilgiler paylaşacağım.

Yorum Yok " Dilekçe Örneği - Taşınmazın Arsa Payı Oranında Devri "

  • Emoticon Eklemek İçin: Göster
  • Kod Eklemek İçin: [pre]KODU GİRİN[/pre]
  • Resim Eklemek İçin: [img]RESİM URL'sini GİRİN[/img]
  • Youtube Videosu Eklemek İçin Youtube linkini yapıştır. Örnek: http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM