21 Ağustos 2020 Cuma

Kapıcı Dairesi ile İlgili Yargıtay Kararları

Kapıcı Dairesi ile İlgili Yargıtay Kararları

Kapıcı Binanın Uygun Bir Yerinde Oturur, Bunun İçin Özer Bir İzine Gerek Yoktur.

" Kat Mülkiyeti Yasası'nda ana gayrimenkulün bir takım işlerinin yürütülmesi için hizmetli tutulmasını ve bu hizmetlinin kapıcı dairesinde veya binanın uygun bir yerinde daimi olarak oturmasına izin verilmesini engelleyen bir hüküm bulunmadığı gibi böyle bir iş için karar veya muvafakat yönünden özel bir nisap öngörülmüş de olmadığından kat maliklerinin çoğunluğunun karar veya rızası yeterli sayılmalıdır. "

Kapıcı Dairesinin Kiraya Verilmesi 

"Kat Mülkiyeti Yasası'nın 45. maddesine göre; ana taşınmazın bir hakla kayıtlanması veya kapıcı dairesinin kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işlerinin yapılabilmesi, kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri kararla mümkündür. Olayda ana taşınmazın kapıcı dairesinin kiraya verilmesi için tüm kat  maliklerince oy birliğiyle alınmış bir karar bulunmaması halinde, söz konusu yerin kiraya verilmesi yasanın emredici hükmüne ayrılık teşkil edeceğinden mahkemece, bu konuda oy birliğiyle alınmış bir karar bulunup bulunmadığı araştırılıp tüm deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru görülmemiştir. "

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme