13 Ağustos 2020 Perşembe

Kapıcılık Hizmetleri - Soru Cevap

Kapıcılık Hizmeti ile İlgili Soru ve Cevaplar


1) Kapıcı kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışıyorsa, kaç saati bir gün kabul edilerek sigorta primi yatırılmalıdır?

a) 24 saati
b) 16 saati
c) 12 saati
d) 8 saati
e) 7,5 saati

Cevap: E şıkkı - 7,5 Saati


2) Yıllık izin süresi ile ilgili olarak iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesinde özel bir madde yokken 5 yıl ilk çalışmışlığı bulunan  56 yaşındaki kapıcının yıllık ücretli izin süresi kaç gündür?

a) 20
b) 15
c) 14
d) 10
e) 7

Cevap: A şıkkı - 20 gün
3) Sözleşmesi yönetici tarafında feshedilen kapıcı, kapıcı dairesini 15 gün içerisinde boşalmazsa, kat maliklerinin müracaatı sonucunda zabıta ile ilgili yeri ne kadarlık süre içinde boşaltır?

a) 1 hafta
b) 10 gün 
c) 15 gün 
d)3 hafta
e) 1 ay

Cevap: A şıkkı - 1 hafta


4) Ana taşınmazın korunması, bakımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi, bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kapıcı
b) Konut maliki
c) Kat maliki
d) Komşu
e) Güvenlikçi

Cevap: A şıkkı - Kapıcı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme