15 Ağustos 2020 Cumartesi

Kat Mülkiyeti Soru - Cevap


Kat Mülkiyeti Soru - Cevap

1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kat Mülkiyeti, parsel sahipleri birden fazla ise, tapuda düzenlenen resmi senetle, parsel tek kişiye ait ise sahibinin dilekçesi iletapuda kurularak tescil edilir.
b) Yönetim planı, kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin gerekli belgelerden biridir.
c) Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.
d)Kat maliklerinden biri kendisine düşen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek kadar ihlal ederse, o malikler, bu tip rahatsızlıklara yol açan kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.
e) Kat mülkiyetinin devri davasını, binada oturan kiracı da açabilir.

CEVAP: E şıkkı - Kat mülkiyeti devri davasını ancak kat maliki açabilir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme