Profesyonelyoneticilik.com

Menu

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı


Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı

Genel Kural

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.


Önemli Bilgiler:

 • Kat Mülkiyeti yalnız bir parsel üzerindeki bağımsız bölümlerle ilgili olarak kurulabilir. Birden çok parsel üzerindeki bağımsız bölüm malikleri arasındaki uyuşmazlık , eğer varsa aralarındaki sözleşmenin hükümlerine ve genel esaslara göre çözümlenir.

 • Birden çok parsel üzerindeki yapılarda yer alan bağımsız bölüm malikleri bir araya gelerek ortak bir kat mülkiyeti kuramayacaklarından; aralarındaki uyuşmazlıklar Kat Mülkiyeti Yasası'na göre çözümlenemez. 

 • Bağımsız bölümlerin projeye uygun hale getirilmesi davası Kat Mülkiyeti Yasası kapsamındadır.

 • Ortak yerlerdeki onarımın bedelinin tahsili istemine ilişkin davada, Kat Mülkiyeti Yasası uygulanır.

 • Bir taşınmazda Kat Mülkiyeti kurulabilmesi için, üzerindeki yapıların tamamlanmış olması gerekir.

 • Bağımsız bölümde köpek beslenmesinin önlenmesi davasında Kat Mülkiyeti Yasası uygulanmaz. Bu tip bir davaya komşuluk hukuku hükümleri çerçevesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılır.
 • Kat Mülkiyeti kurulunca satış vaadi geçersiz olur.
 • Anataşınmaz dışındaki arazinin bahçeye dahil edilmesinde yapılan masraflar ortak gider değildir.

BAĞLANTILAR


Paylaş:

Tahir Selçuk Timur

Profesyonel Bina Yönetimi hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık firmasının sahibiyim. Profesyonelyoneticilik.com sitesinde sizlere anagayrimenkul yönetimi hususunda bilgiler paylaşacağım.

Yorum Yok " Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı "

 • Emoticon Eklemek İçin: Göster
 • Kod Eklemek İçin: [pre]KODU GİRİN[/pre]
 • Resim Eklemek İçin: [img]RESİM URL'sini GİRİN[/img]
 • Youtube Videosu Eklemek İçin Youtube linkini yapıştır. Örnek: http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM