14 Ağustos 2020 Cuma

Ortak Yerler ile İlgili Soru -Cevap

Ortak Yerler ile İlgili Soru -Cevap

1) Ortak yerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayapının dış duvarları ortak yerdir.
b) Tapuda eklenti olarak kayıtlı olmayan yerler, ortak yerdir.
c) Tüm kat maliklerinin rızası olmadan ortak yerlere ve tesisata el atılarak konut haline getirilen deponun eski hale dönüştürülmesi dava olunabilir.
d) Mimari projede ortak yer olarak bırakılan yer her nasılsa bağımsız bölüm olarak tescil edilmiş ise, kaydı iptal edilir. Fakat ona özgülenen arsa payı diğer bağımsız bölümlere dağıtılır.
e) Depo bağımsız bölüm olamaz. Dolayısıyla arsa payı tahsis edilemez.

CEVAP: E şıkkı - Kat Mülkiyeti Yasası 4. ve 6. maddelerine göre de ortak yerler arasında sayılmayan, eklenti olarak da gösterilmeyen depolara arsa payı verilip bağımsız bölüm niteliği kazandırılabilir.
*bkz. Y118. HD. 08.11.2010 10709-14767

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme