Profesyonelyoneticilik.com

Menu

Çatı Onarım Bedelinin Kat Maliklerinden İstenmesi - Yargıtay Kararı

Çatı Onarım Bedelinin Kat Maliklerinden İstenmesi

Davacının, kat maliki olmamakla birlikte davaya konu binada mülkiyeti eşine ait 5 numaralı bağımsız bölümde daimi suretle oturduğu ve davaya konu olan çatı onarımının ve bu onarımın  gerektirdiği harcamanın davacı tarafından yapıldığı sabit olup, bu konuda taraflar arasında bir uyuşmazlık yoktur. Davacının oturmakta olduğu bağımsız bölüm, binanın en üst katında olduğundan, çatıda meydana gelebilecek herhangi bir arızadan öncelikle davacının etkileneceğine kuşku yoktur.Çatının onarımı davacının taşınmazı kullanım hakkını doğrudan ilgilendiren bir olgu olmakla , gerekli onarımın yapılmasını diğer kat maliklerinden istemesi ve bunu yerine getirilmemesi halinde de bireysel olarak müdahale etmesi ve gerektiğinde onarım bedelini de talep ve dava etmesi mümkündür.

Y.18.HD. 12.02.2002 12333-1533

Paylaş:

Tahir Selçuk Timur

Profesyonel Bina Yönetimi hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık firmasının sahibiyim. Profesyonelyoneticilik.com sitesinde sizlere anagayrimenkul yönetimi hususunda bilgiler paylaşacağım.

Yorum Yok " Çatı Onarım Bedelinin Kat Maliklerinden İstenmesi - Yargıtay Kararı "

  • Emoticon Eklemek İçin: Göster
  • Kod Eklemek İçin: [pre]KODU GİRİN[/pre]
  • Resim Eklemek İçin: [img]RESİM URL'sini GİRİN[/img]
  • Youtube Videosu Eklemek İçin Youtube linkini yapıştır. Örnek: http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM